На вебсајту ЈВП “Воде Војводине“ објављен је линк за географски информациони систем (ГИС) водопривреде Војводине. Ова интерактивна мапа омогућава корисницима да добију податке о водним ресурсима и водопривредним објектима у Војводини и биће настављено са њеним ажурирањем. У овом тренутку, корисници могу добити основне информације о каналској мрежи, те црпним станицама, преводницама и уставама.