Regionalna konferencija „Zajednice otporne i spremne na prirodne katastrofe“ održana je danas u organizaciji Arhus centra Novi Sad JVP “Vode Vojvodine“, a pod pokroviteljstvom Ministartsva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Skupu je prisustvovalo više od 20 predstavnika lokalnih samouprava i kriznih štabova sa teritorije AP Vojvodine. Prisutnima su se obratili predsednica Arhus centra, te predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, predstavnica OEBS-a u Srbiji i pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“ Aleksandar Nikolić.

– Jedna od najbitnijih stvari kada je odbrana od poplava u pitanju je dobra saradnja između upravljača i lokalnih samouprava i kriznih štabova, što se moglo i videti 2014. godine kada smo uspešno odbranili Srem – istakao je Nikolić.

Ovom prilikom se razgovaralo i o ulozi JVP “Vode Vojvodine“ u pripremama i sprovođenju odbrane od poplava, kao i aktivnostima preduzeća na planu edukacije stanovništva, a naročito dece na ovu temu.

Današnja konferencija deo je projekta „Jačanje svesti javnosti o smanjenju rizika od nepogoda – zaštita životne sredine, prevencija poplava i klimatske promene na lokalnom nivou“ koji za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih štabova za vanredne situacije i njihov podsticaj da budu aktivni učesnici u promociji napora za smanjenjem rizika.