Radovi na izmuljenju 150 metara vodotoka Jegrička, kod drumskog mosta u Gospođincima, započeti su polovinom januara. Ovi radovi se izvode na inicijativu MZ „Gospođinci“ i vredni su oko 1,2 miliona dinara, a potrebna sredstva je obezbedila Opština Žabalj. Izmuljenje ove deonice Jegričke odvija se na osnovu elaborata JVP „Vode Vojvodine“, koje ima i ulogu nadzora nad radovima. Rok za izvođenje radova na izmuljenu Jegričke u Gospođincima je 120 dana, a potom će se uređivati priobalje.