На укупно шест километара одбрамбене линије на Сави, код Хртковаца и Кленка, јутрос су уведене мере ванредне одбране од поплава. На преосталих близу 114 километара ове реке у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ и даље је на снази редовна одбрана од поплава. Ванредна одбрана од поплава проглашена је јутрос и на локалитету „Стојшића Богаз“, а остаје на на снази и на брани „Велико Средиште“ код Вршца.

Редовна одбрана од поплава од јутрос је на снази на укупно 219 километара одбрамбених линија у Војводини. Осим на Сави, редовна одбрана од поплава важи и на 52 километра реке Дунав код Панчева и Ковина, затим, на 42 километара Тисе код Титела, те близу девет километара канала Бегеј и на око два километра Наделе. Такође, мере редовне одбране од поплава уведене су и на Црпној станици „Жабаљ“, Устави и преводници „Стајићево“ и Устави и црпној станици „Босут“.