Ниво воде, на свим водотоцима у Војводини који су у редовној и ванредној одбрани, данас je у опадању.

Одбрана од поплава и даље је на снази на 255 километара одбрамбених линија, од чега су ванредне мере на шест километара Саве, код Кленка и Хртковаца, и на локалитету „Стојшића Богаз“. У редовној одбрани од поплава је преосталих 114 километара Саве, 70 км Дунава, око 42 км Тисе, по скоро девет километара Тамиша и канала Бегеј, као и око пет километара Наделе и Азотарски канал.

Према прогнозама РХМЗ за наредне дане војвођански водотоци који су у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ требало би да буду у опадању.