У редовној одбрани од поплава преостало је још око 15 километара реке Саве у надлежности ЈВП „Воде Војводине“. Мере редовне одбране од поплава јутрос су укинуте на укупно око 40 километара на Сави, на деоницама код Сремске Раче, Јамене и Хртковаца.

Редовна одбрана од поплава остаје на снази на 41 километар одбрамбене линије на Дунаву код Ковина, као и на локалитету „Стојшића Богаз“.