„Светски дан вода“ који се обележава, на данашњи дан, односно 22. марта, традиционално нас подсећа на значај воде на свету и прилика је да се промовишу конкретне активности у подизању свести светске популације о водним ресурсима . Указивањем на значај воде у свету Уједињене нације и њене чланице, које су и одредиле датум празника, ове године ће се бавити темом  „Вода и посао“. Тиме ће представити корелацију између воде и радних места, директно или индиректно. Скоро половина радника на свету ради у секторима повезаним са водом на различитим нивоима потребе и значаја, а готово сви послови зависе од воде и оних који обезбеђују њену сигурну испоруку.Тема „Вода и посао“ фокусира се на то „колика је количина довољна и који квалитет воде може  да промени животе радника?“. Велики број невладиних организација које промовишу чисту воду и водна станишта одрживим, користе Светски дан вода за фокусирање пажње на критичким питањима нашег доба.

На подручју Аутономне покрајине Војводине протежу се реке Дунав ,Сава и Тиса са својим притокама које оплемењују равницу Панонске низије. Војвођанска равница премрежена је каналом Дунав-Тиса- Дунав који, заједно са системом канала,  служи спречавању  поплава, за наводњавање земљишта, као пловни пут , за туризам, рекреацију, лов и риболов. Највећи део овог индустријског блага и наслеђа поверен је на бригу и старање  Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“  које ослушкује потребе река,  њихових притока као и самог канала ДТД.

Као светли примери рада и очувања воде и њене природе су Заштићена природна добра, Паркови природе „Бељанска бара“ и „Јегричка“ о којима се стара ЈВП „Воде Војводине“. Непрестане активности на овим европски важним екосистемима, изградња стаза здравља и других инфраструктурних објеката, као и промоција садржаја и едукација становништа, сакупљање комуналног отпада,  добар су начин да се управо на  Светски дан вода сетимо и подсетимо о глобалном значају воде као ресурса 21. века. Међутим, поплавни таласи који су на преласку зиме у пролеће задесили нашу земљу, још једном су нам показали и доказали да смо воду, као стратешки ресурс, занемарили и потценили.

Човек је мали и немоћан у односу на природу, а тако велик и битан када је у складу са њом.