Na osnovu jutrošnjih očitavanja vodostaja na vodotocima o kojima brine JVP „Vode Vojvodine“, 6 kilometara odbrambene linije na reci Savi i dalje je u merama redovne odbrane od poplava, 3,8 km leve obale Save kod Klenka i 2,1 km levoobalnog nasipa kod Hrtkovaca. Savski lokalitet „Stojšića Bogaz“ takođe je u merama redovne odbrane i situacija se na njemu pomno i redovno prati.

 Na mernim mestima „Šabac“ i „Sremska Mitrovica“ na Savi jutros je zabeležen porast vodostaja od 12, odnosno 14, centimetara, pa tako merenja pokazuju da je na mernom mestu „Šabac“ vodostaj 464 cm, a „Sremska Mitrovica“ 611 cm.  

Republički hidrometeorološki zavod za vikend i početak naredne nedelje na mernom mestu kod Sremske Mitrovice predviđa blago kolebanje vodostaja od nekoliko centimetara.