На основу јутрошњих очитавања водостаја на водотоцима о којима брине ЈВП „Воде Војводине“, 6 километара одбрамбене линије на реци Сави и даље је у мерама редовне одбране од поплава, 3,8 км леве обале Саве код Кленка и 2,1 км левообалног насипа код Хртковаца. Савски локалитет „Стојшића Богаз“ такође је у мерама редовне одбране и ситуација се на њему помно и редовно прати.

 На мерним местима „Шабац“ и „Сремска Митровица“ на Сави јутрос је забележен пораст водостаја од 12, односно 14, центиметара, па тако мерења показују да је на мерном месту „Шабац“ водостај 464 цм, а „Сремска Митровица“ 611 цм.  

Републички хидрометеоролошки завод за викенд и почетак наредне недеље на мерном месту код Сремске Митровице предвиђа благо колебање водостаја од неколико центиметара.