У току је измуљење два километра канала Бечеј-Богојево код Србобрана, низводно од моста према Турији. Измуљење се ради пловним багерима, а предвиђено је вађење око 70.000 кубика муља.

Извађени муљ се одлаже у касету која се налази у кориту канала, уз десну обалу. Ово је други пут, да се приликом измуљења користи такав начин одлагања муља. Први пут је коришћен приликом  измуљења 1,5 километара истог канала, али  узводно од моста код Србобрана пре две године.

ЈВП „Воде Војводине“ планирало је да током 2016. године из Хидросистема ДТД буде измуљено око 265.000 кубика и то на пет локација: на каналу Бечеј-Богојево код Србобрана и код преводнице Бечеј, затим, на каналу Банатска Паланка-Нови Бечеј код Ботоша и на ушћу Брзаве, као и на каналу Бачки Петровац-Каравуково код Дероња.