U toku je izmuljenje dva kilometra kanala Bečej-Bogojevo kod Srbobrana, nizvodno od mosta prema Turiji. Izmuljenje se radi plovnim bagerima, a predviđeno je vađenje oko 70.000 kubika mulja.

Izvađeni mulj se odlaže u kasetu koja se nalazi u koritu kanala, uz desnu obalu. Ovo je drugi put, da se prilikom izmuljenja koristi takav način odlaganja mulja. Prvi put je korišćen prilikom  izmuljenja 1,5 kilometara istog kanala, ali  uzvodno od mosta kod Srbobrana pre dve godine.

JVP „Vode Vojvodine“ planiralo je da tokom 2016. godine iz Hidrosistema DTD bude izmuljeno oko 265.000 kubika i to na pet lokacija: na kanalu Bečej-Bogojevo kod Srbobrana i kod prevodnice Bečej, zatim, na kanalu Banatska Palanka-Novi Bečej kod Botoša i na ušću Brzave, kao i na kanalu Bački Petrovac-Karavukovo kod Deronja.