Redovna odbrana od poplava ukinuta je danas na svih 30 kilometara na Tamišu, na kom se vodostaj spustio na 283 centimetra. Ni na jednom vodotoku u Vojvodini više se ne sprovodi odbrana od poplava.

Redovna odbrana na vodomeru kod Jaše Tomića uvodi se kada vodostaj dostigne 340 centimetara, dok se  vanredna odbrana uvodi pri vodostaju od šest metara.