У циљу одржавања проточности канала Хидросистема ДТД, поред измуљења пловним багерима, у току је и кошење подводног растиња и трске. Две пловне косачице уклањају вегетацију на каналу Врбас-Бездан, између Куле и Црвенке. Друге две пловне косачице завршавају ове недеље са раводима на каналу Бачки Петровац-Каравуково, а потом се премештају на канал Врбас- Бездан, на потезу од Сомбора до Бездана. Развијеност вегетације у каналској мрежи у великој мери  зависи од хидролошке ситуације, а посебно од  температуре ваздуха и воде.

Планом редовног одржавања у програму пословања за ову годину за рад пловних косачица предвиђено је око 24 милиона динара.