U cilju održavanja protočnosti kanala Hidrosistema DTD, pored izmuljenja plovnim bagerima, u toku je i košenje podvodnog rastinja i trske. Dve plovne kosačice uklanjaju vegetaciju na kanalu Vrbas-Bezdan, između Kule i Crvenke. Druge dve plovne kosačice završavaju ove nedelje sa ravodima na kanalu Bački Petrovac-Karavukovo, a potom se premeštaju na kanal Vrbas- Bezdan, na potezu od Sombora do Bezdana. Razvijenost vegetacije u kanalskoj mreži u velikoj meri  zavisi od hidrološke situacije, a posebno od  temperature vazduha i vode.

Planom redovnog održavanja u programu poslovanja za ovu godinu za rad plovnih kosačica predviđeno je oko 24 miliona dinara.