У току су радови на уређењу обале канала Хидросистема ДТД у Бечеју. Поред измуљења дела приобалног дела, ови радови обухватају и уређење обале. Предвиђено је формирање нове инспекционе стазе на десној обали канала, у дужини од 800 метара.

Радови на каналу у Бечеју вредни су 10 милиона динара, а заједно са ЈВП „Воде Војводине“ суфинансира их и Општина Бечеј са половином тог износа.