У току су радови на подсистему Нови Кнежевац на месту где пут Нови Кнежевац – Ђала пресеца канал К1. Радови на девијацији пута и бетонирању рамовског пропуста су завршени, а биће настављени са израдом цевастог пропуста. Захваљујући овим радовима, вредним близу 20 милиона динара, биће омогућено наводњавање 3.700 хектара пољопривредне површине.