Tematski sastanak „Edukacija rekreativnih ribolovaca“ održan je u subotu na Informativnom centru Parka prirode Jegrička, u organizaciji JVP „Vode Vojvodine“.

Na sastanku, kom su prisustvovali predstavnici udruženja rekreativnih ribolovaca, bilo je reči o načinu vođenja evidencije ulova ribe i značaju iste za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda. Takođe, govorilo se i o specifičnim uslovima zaštite ribljeg fonda na ribarskim područjima Parkova prirode „Jegrička“ i „Beljanska bara“, o načinima, alatu, opremi i sredstvima koja se koriste u rekreativnom ribolovu, i drugim značajnim temama.