ЈВП „Воде Војводине“ је у сарадњи са мађарском дирекцијом за воде и Фондом  „Европски послови“ АП Војводине поднело пријаву за пројекат ,,Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан“ .

Буџет којим располаже српска страна пројекта је скоро 3,5 милиона евра. У случају прихватања пројекта почетак радова је планиран крајем наредне године. Радови би требало да буду готови током 2020. године.

Планирани радови на преводници Бездан биће у функцији њеног поновног оспособљавања као једног од кључних објеката за пловни пут Врбас – Бездан и њене значајне улоге у одбрани од високих водостаја реке Дунав. Иначе, преводница Бездан није у функцији више од четврт века.

Складиште на Шебешфоку биће надограђено у циљу изградње новог командно-контролног центра, док је након завршетка радова планирана набавка једне пловне косачице за потребе кошења коренске или плутајуће вегетације у каналу Баја- Бездан.

На обе локације у предвиђеном периоду биће реконструисани и санирани грађевински део, хидромашинска опрема и постојеће електричне инсталације

Циљ пројекта је унапређење функционалности самог канала. Радови на санацији уставе и преводнице Шебешфок, довешће до бољег протока Бајског канала, унапредиће  рад система за одводњавање,  а како је канал Баја – Бездан проглашен заштићеним подручјем прве категорије у Горњем Понунављу побољшаће се и туристичка понуда на каналу.

 

Пројекат је део Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и од стратешке је важности за погранични регион између наше две државе. Финансијер радова је Европска унија.