Јавна презентација Плана управљања заштитом животне средине (ПУЗЖС), у вези са радовима на стабилизацији круне насипа на Дунаву, одржана je данас у пословној згради  ЈВП „Воде Војводине“.

Тим пројекта „Хитне санације од поплава“ организовао је  презентацију и јавну расправу поводом представљања Плана управљања заштитом животне средине  за будуће извођење пројекта „Санација леве обале Дунава – стабилизација круне постојећег насипа за заштиту од поплава“. Радови ће се изводити на око 14 километара насипа у општинама Сомбор, Апатин, Бачка Паланка, Бачки Петровац и Нови Сад.

Након поплава у мају 2014. године, у циљу санирања последица, Републици Србији је одобрен кредит Светске Банке и тим кредитом ће бити финансирани и наведени радови. Процењена вредност радова износи око 200 милиона динара, а тендер за извођача радова требало би да буде расписан у првој половини следеће године.