Odbrana od poplava i zagušenja ledom sprovodi se na ukupno 813 kilometara Dunava, Save, Tise i banatskih vodotoka. Tisa i banatski vodotoci potpuno su prekriveni ledom, dok na Savi i Dunavu ima dosta leda, ali bez zastoja u protoku. Na Dunavu kod Novog Sad, na deonici između mostova priobalni led zauzima 50 % vodenog ogledala. Na Savi, na deonicama od Hrtkovaca do Jarka,  u zoni ušća Bosuta u Savu i kod Jamene formiran je ledostaj. Debljina leda na Dunavu je od 5 do 10, a na Savi do 15 centimetara.

Ukoliko bude potrebe angažovaće se adekvatna plovila za razbijanje ledenih santi,  kako ne bi došlo do zagušenja na Dunavu i Savi.

Na svim vodotocima i sektorima na kojima je proglašena odbrana od leda uvedeno je dežurstvo i sprovodi se osmatranje ledenih pojava u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane.