Zbog gomilanja leda na delu daljske krivine i u sektoru Apatina jutros je proglašena vanredna odbrana od poplava na novih 90 kilometara Dunava. Kako je reč o području od takozvanog zajedničkog intersa za Srbiju, Mađarsku i Hrvatsku, a na osnovu međudržavnog sporazuma sa mađarskom, pokrenuta je procedura za angažovanje ledolomaca iz Mađarske. Dolazak ledlomaca, ukolio ne iskrsnu nepredviđeni problemi, očekuje se u ponedeljak.

Na području Novog Sad, usled predstojećeg lomljenja leda od strane ledolomaca iz Mađarske, ponovo će biti angažovan potiskivač „Sloga“.

Reka Sava od noćas je potpuno prekrivena ledom, ali se on zbog porasta temperatura topi i puca.

Tisa i banatski vodotoci i dalje su po ledom.

Redovna odbrana od zagušenja ledom trenutno se sprovodi na 708 kilometara Save, Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara.