Mađarski ledolomci, čije je angažovanje dogovoreno na jučerašnjem trilateralnom sastanku Srbije, Hrvatske i Mađarske, krenuli su jutros u devet časova iz Baje.

Njihov dolazak na mesto lokacije kod daljske krivine očekuje se u popodnevnim satima.  Ledolomci će biti  usidreni u Vukovaru, a delovaće u skladu sa stanjem na terenu i prema procedurama predviđenim sporazumom. Tokom jučerašnjeg dana, formirane su dve nove ledene barijere na Dunavu, jedna uzvodno, a druga nizvodno od daljske krivine.

Na području Novog Sada, usled  očekivanog lomljenja leda za koje su angažovani ledolomci iz Mađarske, ponovo će biti angažovan i potiskivač „Sloga“.

Na celom toku Save danas ima manje leda nego prethodnih dana.

Tisa i banatski vodotoci i dalje su pod ledom.

Redovna odbrana od zagušenja ledom i dalje se sprovodi na 708 kilometara Save, Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava. Debljina leda je od pet do 20 centimetara.

Na svim vodotocima  dežurni timovi danonoćno prate stanje na terenu.