Na području Novog Sada, usled predstojećeg lomljenja leda uz pomoć ledolomaca iz Mađarske u zoni daljske krivine, danas je ponovo angažovan potiskivač „Sloga“.

Deonica Dunava kod Novog Sada zbog krivina i mostova posebno je problematična, jer stubovi usporavaju protok leda. Kada se ukloni ledena barijera kod daljske krivine, sav taj led  stiže i do Novog Sada, pa je potrebno preventivno delovati i obezbediti što širi koridor kako bi se led  bezbedno propustio nizvodno. Brod će raditi danas dok se bude videlo, a rad će nastaviti sutra ujutro.

Detaljnim pregledom problematične deonice  u zoni Dalja, utvrđeno je da se ledena barijera proteže na 15 kilometara.