Mađarski ledolomci koji su tokom noći bili usidreni u mestu Aljmaš u Hrvatskoj  jutros u 7 časova krenuli su ka zoni daljske krivine gde je formirana ledena barijera duga 15 kilometara. Pre dolaska do barijere ledolomci su razbili dva manja čepa. Velika količina leda usporava rad pa je neizvesno koliko će im trebati vremena da dođu do Vukovara gde bi trebalo da budu usidreni. Rad ledolomaca usporava i to što oni trenutno rade nizvodno, a pravila struke nalažu da rade uzvodno. Ledolomci uglavnom uvek rade u paru, a led lome postepeno  kako ne bi došlo do gomilanja leda nizvodno.

U isto vreme potiskivač „Sloga“ nastavlja sa radom između novosadskih mostova  kako bi proširio koridor za prihvat leda koji će, nakon rada ledolomaca, doći u Novi Sad.

Na celom toku Save danas ima manje leda nego juče.

Tisa i banatski vodotoci i dalje su pod ledom.

Redovna odbrana od zagušenja ledom i dalje se sprovodi na 708 kilometara Save, Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava. Debljina leda je od pet do 20 centimetara.

Na svim vodotocima  dežurni timovi danonoćno prate stanje na terenu.