Mađarski ledolomci koji su i tokom noći razbijali ledenu barijeru u daljskoj krivini od sinoć su se probili kroz četiri kilometara leda  napredjući prema kraju barijere. Pošto su na pojedinim mestima naslage leda debele i oko dva metra i dalje je teško proceniti koliko će im trebati vremena da savladaju kompletnu deonicu koja je iznosila 15 kilometara. Ponavljamo da rad ledolomaca, pored debljine leda,  usporava i to što oni trenutno rade nizvodno, a trebalo bi da rade uzvodno.

Potiskivač „Sloga“ i danas će širiti koridor između novosadskih mostova, kako bi se bezbedno prihvatio uzvodni led, koji se očekuje posle probijanja barijere u daljskoj krivini.   

Na Savi leda ima sve manje pa je na toj reci danas ukinuta odbrana od zagušenja ledom.

Tisa i banatski vodotoci i dalje su pod ledom.

Redovna odbrana od zagušenja ledom sprovodi na 643 kilometa Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava. Debljina leda je od pet do 15 centimetara.