Posle dva dana, uz velike napore, jedan od dva ledolomca iz Mađarske probio se oko podne kroz  ledenu barijeru u daljskoj krivini. Ledene sante bile su visoke i preko dva metra, a barijera je  duga oko 15 kilometara. Ovim međutim, posao nije završen. Ledolomac je samo napravio uzan prolaz kroz led, posle čega  počinje  uzvodno, kontrolisano i postepeno lomljenje leda.

Potiskivač „Sloga“ koji je prethodnih dana širio koridor između novosadskih mostova, biće spreman i za prihvat uzvodnog led, koji se očekuje posle probijanja barijere u daljskoj krivini. „Sloga“ bi santama trebalo da omogući bezbedan prolaz ispod novosadskih mostova. Prve količine leda iz daljske krivine kod Novog Sada mogu se očekivati sutra ujutro.

Redovna odbrana od zagušenja ledom sprovodi na 643 kilometa Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava.