Manje sante leda trenutno bezbedno prolaze kroz Novi Sad. Osmatrački timovi JVP „Vode Vojvodine“ raspoređeni su na svim kritičnim tačkama. Potiskivač „Sloga“ dežuraće i tokom noći.