Veći od dva mađarska ledolomca uspeo je danas  oko podneva da se probije kroz daljsku krivinu i oslobodi manji ledolomac. Nakon uspostavljanja koridora, drugi par ledolomaca koji su čekali usidreni u Apatinu, krenuli su nizvodno prema Novom Sadu i Beogradu. Drugi par ledolomaca delovaće nizvodno od zone od zajedničkog interesa, a u Novom Sadu se očekuju tokom sutrašnjeg dana.

Tokom prethodne noći, potiskivač „Sloga“ je od 19 sati u subotu, 21. januara 2017, do jedan sat posle ponoći bio angažovan na propuštanju ledenih santi u zoni Novog Sada. „Sloga“ ostaje u stanju pripravnosti za intervencije po potrebi.

Vanredna odbrana od zagušenja ledom i dalje se sprovodi na 104,7 kilometara Dunava. Redovna odbrana na snazi je na 628,67 kilometara Dunava, Save, Tise i banatskih vodotoka. Osmatrački timovi prate ledene pojave u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane.