Veći od dva mađarska ledolomaca ostaje u zoni daljske krivine, gde nastavlja da održava prohodnost i stabilizuje koridor kroz ledenu barijeru. Koridor je trenutno širok oko 100 metara. Manji mađarski ledolomac, koji je juče posle 6 dana oslobođen iz leda u daljskoj krivini, ima manjih tehničkih problema koji bi trebalo da budu otklonjeni tokom dana.

Potiskivač „Sloga“ i dalje je angažovan na propuštanju leda na sektoru Grada Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata.

Zbog niskih temperatura stvara se nova pokorica na rekama, što će produžiti borbu sa ledom.

Situacija na vojvođanskim vodotocima nepromenjena je u odnosu na jučerašnji dan. Vanredna odbrana od zagušenja ledom i dalje se sprovodi na 104,7 kilometara na Dunavu, dok je redovna odbrana na snazi na ukupno 628,67 kilometara Dunava, Save, Tise i banatskih vodotoka. Debljina leda je od 5 do 20 cm.