На делу Дунава, од Сланкамена према Старим Бановцима, дошло је до ледостаја. На деоници дугој 6 километара ледостај је још увек мање дебљине од око  20 центиметара, а низводно је почело гомилање леда и дебљина леда се повећава.

У даљској кривини формиран је коридор кроз ледену баријеру од око 70 до 100 метара, а преостали део тока је под ледостајем. Планирано је да мађарски ледоломац број XI током дана прође целу деоницу коридора, од Борова Села до моста Богојево, а након тога да ради на ситњењу леда ширењем коридора са низводне стране. Од даљске кривине до Сланкамена проценат покривености ледом износи од 40 до 70 процената. Потискивач „Слога“ и даље је ангажован на одржавању ледохода на сектору Града Новог Сада и у приправности је 24 сата.

Пар мађарских ледоломаца који су јуче стигли у Нови Сад јутрос су кренули низводно према Београду. Ледоломци су стигли до прве баријере и раде код Сурдука.

На Сави се покривеност водног огледала ледом смањује, док је на Тиси и банатским водотоцима на целој дужини тока формиран ледостај.

Ванредна одбрана од загушења ледом остаје на снази на 104,7 километара на Дунаву, док се редовне мере одбране спроводе на 628,67 километара на Дунаву, Сави, Тиси и банатским водотоцима.