Na delu Dunava, od Slankamena prema Starim Banovcima, došlo je do ledostaja. Na deonici dugoj 6 kilometara ledostaj je još uvek manje debljine od oko  20 centimetara, a nizvodno je počelo gomilanje leda i debljina leda se povećava.

U daljskoj krivini formiran je koridor kroz ledenu barijeru od oko 70 do 100 metara, a preostali deo toka je pod ledostajem. Planirano je da mađarski ledolomac broj XI tokom dana prođe celu deonicu koridora, od Borova Sela do mosta Bogojevo, a nakon toga da radi na sitnjenju leda širenjem koridora sa nizvodne strane. Od daljske krivine do Slankamena procenat pokrivenosti ledom iznosi od 40 do 70 procenata. Potiskivač „Sloga“ i dalje je angažovan na održavanju ledohoda na sektoru Grada Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata.

Par mađarskih ledolomaca koji su juče stigli u Novi Sad jutros su krenuli nizvodno prema Beogradu. Ledolomci su stigli do prve barijere i rade kod Surduka.

Na Savi se pokrivenost vodnog ogledala ledom smanjuje, dok je na Tisi i banatskim vodotocima na celoj dužini toka formiran ledostaj.

Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostaje na snazi na 104,7 kilometara na Dunavu, dok se redovne mere odbrane sprovode na 628,67 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi i banatskim vodotocima.