Delegacija mađarske vodoprivrede danas  je došla u Srbiju kako bi se upoznala sa aktivnostima njihova četiri ledolomca na uklanjanju leda na Dunavu. Sa srpske strane na sastanku u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“,   bili  su predstavnici Direkcije za vode, JVP „Vode Vojvodine“ i JVP „Srbijavode“. Podsećamo da je jedan par mađarskih ledolomaca već nedelju dana angažovan  u daljskoj krivini, a drugi je danas kod Starog Slankamena počeo pravljenje koridora kako bi se spustili do Beograda  gde će biti angažovani na razbijanju ledenih santi.