Stanje sa ledom na vodotocima u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“ već dva dana gotovo je nepromenjeno. Vanredna odbrana od zagušenja ledom i dalje se sprovodi na 104,7 kilometara Dunava, dok su mere redovne odbrane na snazi na ukupno 628,67 kilometara vojvođanskih reka. 

Na Dunavu, na deonici od državne granice do daljske krivine pokrivenost ledom iznosi 10 procenata. U daljskoj krivini stepen pokrivenostio ledom je 60 procenata, s tim da je formiran koridor od oko 120 metara za prolaz ledenih santi sa uzvodnog dela. Od daljske krivine do Slankamena procenat pokrivenosti ledom iznosi između 30 i 60 procenata.  Nizvodno od Slankamena, od uliva reke Tise u Dunav, u dužini od 7 kilometara, pokrivenost ledom je 100 procenata.  

Na Savi se i dalje smanjuje procenat pokrivenosti vodnog ogledala ledom, dok je na Tisi i banatskim vodotocima na celoj dužini toka i dalje ledostaj.