Mађарски ледоломац број XI и данас ће проћи целу деоницу коридора, од Борова Села до моста Богојево, а након тога ће у складу са могућностима ширити коридор и ситнити лед. Потискивач „Слога“ и даље је ангажован на одржавању ледохода на сектору Града Новог Сада и у приправности је 24 сата.

 Ванредна одбрана од загушења ледом остаје на снази на 104,7 километара на Дунаву, док се редовне мере одбране спроводе на 628,67 километара на Дунаву, Сави, Тиси и банатским водотоцима.