Mađarski ledolomac broj XI i danas će proći celu deonicu koridora, od Borova Sela do mosta Bogojevo, a nakon toga će u skladu sa mogućnostima širiti koridor i sitniti led. Potiskivač „Sloga“ i dalje je angažovan na održavanju ledohoda na sektoru Grada Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata.

 Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostaje na snazi na 104,7 kilometara na Dunavu, dok se redovne mere odbrane sprovode na 628,67 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi i banatskim vodotocima.