Ledostaj na Dunavu trenutno se prostire na deonici od Beške do Slankamena, što je za oko petnaestak kilometara manje nego juče. Ukinuta je redovna odbrana na kanalu Begej. Od danas  je u redovnoj odbrani 339 kilometara Tise, Tamiša, Brzave i Starog Begeja, a vanredna je na snazu na 40 kilometara Dunava.