Na Dunavu je jutros ukinuta redovna odbrana od zagušenja ledom i na poslednjih 30 kilometara. U odbrani su i dalje Tisa, Tamiš i Stari Begej u ukupnoj dužini od 319 km.  Zbog porasta temperature smanjuje se debljina leda.

Vodostaji na Dunavu i banatskim vodotocima su u porastu, dok je Tisa u stagnaciji.