Redovna odbrana od zagušenja ledom jutrosa je ukinuta na Tamišu, Starom Begeju i delu Tise, deonica od Bečeja  do ušća u Dunav. Mere redovne odbrane od leda ostaju da važe još na 112,5 kilometara Tise.