Od vojvođanskih vodotoka, redovna odbrana od zagušenja ledom na snazi je još samo na 112,5 kilometara Tise u gornjem toku od državne granice do Bečeja. Međutim, u odnosu na jučerašnji dan, pokrivenost reke ledom se smanjuje i danas iznosi 60 procenata, a smanjuje se i debljina leda, koja je danas od 5 do 6, u odnosu na jučerašnjih 9 do 10 centimetara.