Од војвођанских водотока, редовна одбрана од загушења ледом на снази је још само на 112,5 километара Тисе у горњем току од државне границе до Бечеја. Међутим, у односу на јучерашњи дан, покривеност реке ледом се смањује и данас износи 60 процената, а смањује се и дебљина леда, која је данас од 5 до 6, у односу на јучерашњих 9 до 10 центиметара.