Редовна одбрана од загушења ледом укинута је јутрос и на последњој деоници –  112,5 километара реке Тисе у горњем току, од државне границе до Бечеја. Након 30 дана, одбрана од леда више се не спроводи ни на једном војвођанском водотоку.

Подсетимо, појавом ниских температура ваздуха крајем прошле и почетком ове године, формиран је ледени покривач на свим рекама под управом ЈВП „Воде Војводине“. Мере редовне одбране од поплава уведене су почев од 9. јануара ове године на укупно 575 километара речног тока Дунава, Саве, Тисе, банатских водотока и на објектима Хидросистема ДТД. У више наврата, на реци Дунав где је била на појединим деоницама уведена и ванредна одбрана од загушења ледом, стварали су се ледени чепови на неколико локалитета. У даљској кривини, у зони од заједничког интереса, створена је половином јануара ледена баријера од око 15 километара, са којом су се два мађарска ледоломца борила шест дана. Недуго по пробијању баријере код даљске кривине, формиран је и ледостај низводно од Новог Сада, за коjи је ангажован други пар мађарских ледоломаца. За успостављање и одржавање ледохода код Новог Сада био је ангажован потискивач „Слога“.

Ово је била једна од највећих одбрана од леда у последњих 50 година.