Redovna odbrana od zagušenja ledom ukinuta je jutros i na poslednjoj deonici –  112,5 kilometara reke Tise u gornjem toku, od državne granice do Bečeja. Nakon 30 dana, odbrana od leda više se ne sprovodi ni na jednom vojvođanskom vodotoku.

Podsetimo, pojavom niskih temperatura vazduha krajem prošle i početkom ove godine, formiran je ledeni pokrivač na svim rekama pod upravom JVP „Vode Vojvodine“. Mere redovne odbrane od poplava uvedene su počev od 9. januara ove godine na ukupno 575 kilometara rečnog toka Dunava, Save, Tise, banatskih vodotoka i na objektima Hidrosistema DTD. U više navrata, na reci Dunav gde je bila na pojedinim deonicama uvedena i vanredna odbrana od zagušenja ledom, stvarali su se ledeni čepovi na nekoliko lokaliteta. U daljskoj krivini, u zoni od zajedničkog interesa, stvorena je polovinom januara ledena barijera od oko 15 kilometara, sa kojom su se dva mađarska ledolomca borila šest dana. Nedugo po probijanju barijere kod daljske krivine, formiran je i ledostaj nizvodno od Novog Sada, za koji je angažovan drugi par mađarskih ledolomaca. Za uspostavljanje i održavanje ledohoda kod Novog Sada bio je angažovan potiskivač „Sloga“.

Ovo je bila jedna od najvećih odbrana od leda u poslednjih 50 godina.