Због повољнијих метеоролошких услова, поново је успостављена пловидба на делу канала ХС ДТД у Бачкој. Још увек није могуће превођење на преводници Богојево, док је преводница Бечеј у ремонту.

На појединим деоницама канала још увек има леда, те је при првом проласку потребно обратити посебну пажњу.