У току 2016. године остваренo je више од две хиљаде контрола риболовног подручја под ингеренцијом ЈВП Воде Војводине, док је преконтролисано више од пет хиљада рекреативних риболоваца.

Прошле године је заплењено скоро 40 километара нелегално постављених мрежа и сто комада другог недозвољеног алата за риболов. Против 64 особе поднете су прекршајне пријаве  због нелегалног риболова.

У циљу сузбијања криволова и контроле поштовања правила рекреативног риболова, интензивне контроле настављају се и ове године.

ПРОДАЈА ДОЗВОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Као и претходних година, дозволе у ЈВП „Воде Војводине“ за ову годину  могу се купити уз бројне погодности, преко синдиката и других организација, а омогућено је одложено или плаћање на више рата.

Цена дозволе за рекреативни риболов за целу годину за сениоре износи 6.000 динара, док је цена једнодневне дозволе 1.000 динара. Годишња дозвола за особе старије од 65 година, особе са телесним оштећењем од 60-79 процената, као и за жене је 3.000 динара. Годишња дозвола по цени од 600 динара намењена је особама са телесним оштећењима од 80 процената и више, лицима са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60 и више процената и за млађе од 18 година.

Заинтересовани могу купити и годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеном подручју за Парк природе „Јегричка“ и Парк природе „Бељанска бара“. Цена ових дозвола је 4.000 динара. За сваки парк природе важи посебна дозвола.

За све информације можете се обратити Служби за рибарство, 021/ 488-1-575.