U toku 2016. godine ostvareno je više od dve hiljade kontrola ribolovnog područja pod ingerencijom JVP Vode Vojvodine, dok je prekontrolisano više od pet hiljada rekreativnih ribolovaca.

Prošle godine je zaplenjeno skoro 40 kilometara nelegalno postavljenih mreža i sto komada drugog nedozvoljenog alata za ribolov. Protiv 64 osobe podnete su prekršajne prijave  zbog nelegalnog ribolova.

U cilju suzbijanja krivolova i kontrole poštovanja pravila rekreativnog ribolova, intenzivne kontrole nastavljaju se i ove godine.

PRODAJA DOZVOLA ZA 2017. GODINU

Kao i prethodnih godina, dozvole u JVP „Vode Vojvodine“ za ovu godinu  mogu se kupiti uz brojne pogodnosti, preko sindikata i drugih organizacija, a omogućeno je odloženo ili plaćanje na više rata.

Cena dozvole za rekreativni ribolov za celu godinu za seniore iznosi 6.000 dinara, dok je cena jednodnevne dozvole 1.000 dinara. Godišnja dozvola za osobe starije od 65 godina, osobe sa telesnim oštećenjem od 60-79 procenata, kao i za žene je 3.000 dinara. Godišnja dozvola po ceni od 600 dinara namenjena je osobama sa telesnim oštećenjima od 80 procenata i više, licima sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60 i više procenata i za mlađe od 18 godina.

Zainteresovani mogu kupiti i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području za Park prirode „Jegrička“ i Park prirode „Beljanska bara“. Cena ovih dozvola je 4.000 dinara. Za svaki park prirode važi posebna dozvola.

Za sve informacije možete se obratiti Službi za ribarstvo, 021/ 488-1-575.