Пловидба на целом току Тисе и делу канала Бегеј, од ушћа до преводнице „Стајићево“, успостављена је данас. Преводница „Стајићево“ није у радној функцији због леда, а пролазак бродова кроз преводницу на брани на Тиси је могуће. Ипак, потребно је да заповедници бродова и остали учесници у пловидби обрате посебну пажњу и буду опрезни при маневрима у преводници и предпристаништима бране на Тиси, као и у пловидби, имајући у виду хидрометеоролошку ситуацију, и заостале путујуће санте леда, компосте од грања и разне друге плутајуће предмете.

Такође од данас могућа је и пловидба кроз преводницу „Богојево“. На бачком делу Хидросистема ДТД пловидба једино није могућа кроз преводницу „Бечеј“, која је још увек у ремонту.