Од данас, могућа је и пловидба кроз преводнице „Нови Бечеј“ и „Кајтасово“, на каналу Банатска Паланка – Нови Сад.

Преводнице „Стајићево“ и „Ботош“ у банатском делу Хидросистема ДТД још увек су под ледом. Очекује се да ће у наредним данима бити могућа пловидба на свим преводницама и каналима.