Пловидба кроз преводнице „Стајићево“ и „Ботош“ могућа је од данас. Тако је укинута забрана пловидбе на свим каналима и преводницама Хидросистема ДТД збног леда. Преводница „Бечеј“ је и даље у ремонту.