ЈВП „Воде Војводине“ представило се на Међународним данима енергетике и инвестиција одржаним 2. и 3. марта на Новосадском сајму.

В.д. директор Славко Врнџић је, у оквиру конференције „Заштита животне средине“, на панелу „Управљање водама“, причао о делатностима ЈВП, угрожености Војводине од унутрашњих и спољних вода, заштити од истих, о Хидросистемиму ДТД, загађивачима, али и о заштићеним природним подручјима, индустријској баштини и рибарству.