На Сави код Шапца водостај је јутрос достигао 412, а код Сремске Митровице 574 центиметра, па је на шест километара те реке уведена редовна одбрана од поплава. Мере редовне одбране уведене су на локалитету Стојшића Богаз, у зонама Кленка и Хртковаца. Критеријум за проглашавање редовне одбране код Шапца је  400, а код Сремске Миторвице 650 центиметара. РХМЗ и у наредних неколико дана прогнозира мањи пораст Саве. При овим водостајима не очекују се проблеми у брањеном подручју, али су у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, уведена дежурства на деоницама на којима је уведена одбрана.