На подручју Војводине протежу се реке Дунав, Сава и Тиса са својим притокама. Војвођанска равница премрежена је и каналом Дунав –Тиса – Дунав, али и са више од 20.000 километара детаљне каналске мреже, на којој има много објеката. Најважније су 161 црпна станица и 319 устава. Одбрамбене линије, које Војводину штите од великих вода, дуге су 1.435 километара. Тако сложен хидросистем, уз све учесталије поплаве и суше захтева максималну пажњу, стручне кадрове  и много средстава.

Само за одржавање система за одводњавање, поштујући све нормативе  потребно је 3,69 милијарди динара. Програм радова  за 2017. годину темељи се на висини процењеног убира накнаде за одводњавање у износу од 1,238 милиона, што је само 34 % од потребног обима радова. У протеклих неколико година додатна средства се обезбеђују кроз пројекат суфинансирања Покрајинског секретаријата за пољопривреду и локалних самоуправа. Током ове године из тих извора у уређење каналске мреже биће уложено додатна 873 милиона динара.

Програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ за ову годину,  предвиђено је да се у радове и све остале активности од значаја за функционисање,  уложи нешто више од шест милијарди динара.

Светски дан вода који се обележава, на данашњи дан, односно 22. марта, традиционално нас подсећа на значај воде на свету, и прилика је да се промовишу конкретне активности у подизању свести светске популације о водним ресурсима. Светски дан вода је и добра прилика и да се подсетимо на глобални значај воде као ресурса 21. века. Све учесталији поплавни таласи, али и ледени дани током јануара  који су  задесили нашу земљу, још једном су нам показали и доказали да смо воду, као стратешки ресурс, занемарили и потценили. Човек је мали и немоћан у односу на природу, а тако велик и битан када је у складу са њом.