Ових дана се завршавају радови на измуљењу деонице канала у Кули,  у дужини од 1,3 километра од електропокретног до понтонског моста. На овој локацији предвиђено је вађење више од 30.000 кубних метара наноса из канала. Радове, који су вредни 14,4 милиона динара, изводи ДВП „Бачка“, Врбас. Током зимских месеци измуљена је деоница канала Косанчић-Мали Стапар, дужине 3,6 километра. Извађено је више од 34.000 кубика наноса, а радови, које је изводило ВП „Регулације“ из Сремске Митровице, вредели су око 14,3 милиона динара.

Ове недеље са радовима су почели и пловни багери ЈВП „Воде Војводине“, који ће радити на две локације, у Бечеју и Врбасу. У Бечеју се обавља измуљење 1,6 километара од уставе и преводнице до моста на уласку у град из правца Бачког Градишта. У Врбасу је почело измуљење око пет километара канала, у правцу од хидрочвора ка црпној станици за регионални подсистем Кула-Мали Иђош. Овогодишњим програмом пословања предвиђено је и измуљење око 11 километара канала између Куле и Црвенке.