U toku je pošumljavanje priobalja zaštićenog područja Park prirode “Jegrička“ sadnicama hrasta lužnjaka, koje su preuzete iz rasadnika JKP „Komunalac“ u Novom Bečeju. Ovu akciju sprovode JVP „Vode Vojvodine“ u saradnji sa lokalnim samoupravama opština Žabalj i Temerin.
Sadnice su uzgajane od žireva Spomenika prirode „Hrast lužnjak“ koji se nalazi na obali Tise, u dvorištu crpne stanice kod Kumana, i star je preko 300 godina.
Ovo je najlepši i najveći ovakav hrast u Vojvodini i određen mu je režim II stepena zaštite.