У току су радови на уређењу каналске мреже на територији Панчева, вредни близу 67 милиона динара. Поред измуљења каналске мреже и уклањања вегетације на каналима, предвиђена је и санација више десетина пропуста и мостова. Такође, у оквиру ових радова предвиђена је и санација објекта црпне станица, као и санација уставе на водотоку Надела.