U toku su radovi na uređenju kanalske mreže na teritoriji Pančeva, vredni blizu 67 miliona dinara. Pored izmuljenja kanalske mreže i uklanjanja vegetacije na kanalima, predviđena je i sanacija više desetina propusta i mostova. Takođe, u okviru ovih radova predviđena je i sanacija objekta crpne stanica, kao i sanacija ustave na vodotoku Nadela.