Представници Међународне асоцијације за унутрашње пловне путеве (IWI), обишли су јуче део Хидросистема ДТД и неколико изузетно важних објеката на њему.

Заљубљеници у канале и наутички туризам, у оквиру стручног обиласка дунавског слива кроз Мађарску и Србију, у пратњи представника ЈВП „Воде Војводине“ били су на преводницима и уставама у Бездану, Шебешфоку, Малом Стапару и Куцури. Сви ови објекти део су изузетног индустријског наслеђа, а неки од њих, попут преводнице у Бездану, грађени су пре 160 година.               

Подсећамо да је приликом градње  преводнице Бездан, давне 1846. године,  први пут у Европи примењено подводно бетонирање.

Гости из Америке, Енглеске, Француске, Белгије, Холандије и Украјине, показали су изузетно интересовање  за каналску мрежу и хидрообјекте на каналу Дунав – Тиса – Дунав.