Уговор о заједничком финансирању уређења леве обале канала Врбас-Бездан, односно уређења „Тромеђе“ у Сомбору, потписан је у току маја између ЈВП „Воде Војводине“ и Града Сомбора. Процењена вредност радова износи 9 милиона динара, с тим да Град Сомбор учествује са 40%, односно 3,6 милиона динара, а „Воде Војводине“ са 60%, односно са износом од 5,4 милиона динара.

Пројектом су предвиђени земљани радови уређења обале, постављање потребног урбаног мобилијара, као и изградња дрвеног мола – платформе. У току су припремне активности за расписивање јавне набавке за све ове радове. Према планираној динамици посла, очекујемо да ће  почетак радова бити у јулу. ЈВП „Воде Војводине“  ће све учинити да радови буду завршени у току ове летње сезоне

Крајем прошле године „Воде Војводине“ је, из сопствених средстава, завршило измуљење приобаља у зони „Тромеђе“, као и делимично уређење саме обале, што је представљало I фазу радова на овој локацији. То су били припремни радови за изградњу будућег дрвеног мола – платформе, а њихова вредност је износила нешто више од 2 милиона динара.