ЈВП „Воде Војводине“, на основу Годишњег програма пословања за 2017. годину, наставља уређење канала Врбас – Бездан и то на потезу Црвенка – Сивац, на деоници од 19. до 30. km.

Овај канал, познатији као Велики бачки канал, изграђен је крајем 18. века и пружа се од Врбаса преко Куле, Црвенке, Сивца и Сомбора све до реке Дунав код Бездана у дужини од око 83 километра.

Тренутно се изводе радови на деоници од 19 до 30 km од Црвенке до Сивца у дужини од 11 km, а односе се на измуљење канала ради повећања капацитета са 18 на 35 m3/s. Радови обухватају уклањање наталоженог седимента из корита канала, као и изградњу обостраних инспекционих стаза ширине 5 m. Након завршетка ових радова приступиће се разастирању и уређењу земљаних депонија.

Ови радови представљају наставак активности на реконструкцији канала Врбас – Бездан започетих 2014. године када је реконструисано 9 km мреже, а њиховим завршетком биће комплетирана деоница дужине око 20 km на потезу од водозахвата регионалног хидросистема Кула – Мали Иђош до Сивца.

У наредном периоду планирано је да се са овим активностима настави и да се обезбеде средства за реконструкцију преосталог дела канала у дужини од око 53 km.

Све ове активности изводе се у циљу побољшања функционалности каналске мреже ХС ДТД као вишенаменског система у погледу наводњавања, одводњавања, као и коришћења канала у рекреативне сврхе. На овај начин биће омогућено несметано коришћење воде свим корисницима, али и побољшани услови како за одводњавање у време повећаних падавина, тако и за наводњавање у сушном периоду. Истовремено, уређењем приобалног дела канала Врбас – Бездан биће омогућен прилазак води, те ће грађани моћи несметано да уживају у рекреативним активностима као што су спортски риболов, шетње поред канала…                                                                       

Извођач радова је В.Д. „Бачка“, Врбас, а укупна вредност ове инвестиције износи 60 милиона динара. Радови би требало да буду готови за 120 дана, рачунајући од дана увођења у посао, односно крајем септембра.

Ову локацију је данас обишао председник Покрајинске владе Игор Мировић у пратњи директора ЈВП „Воде Војводине“ Славка Врнџића.