Уређење 3,5 километра Шећеранског канала завршено је за нешто мање од месец дана. Из Буџетског фонда за воде АПВ обезбеђено је скоро 30 милиона динара за ову инвестицију, којом је омогућен несметан проток воде и наводњавање околног земљишта.

Радови на каналу су започети геодетским снимањем терена и трасе канала, након којих је уклањeна вегетација и земљиште истарупирано. Земљани радови обухватили су машински ископ материјала багером и одношење на депонију, а затим и измуљење канала и равнање инспекционе стазе.

Ова деоница се улива у Кикиндски канал, а наводњава територију између Башаида и Банатске Тополе. Тренутно водом снабдева два велика система за наводњавање, укупне површине око 500 хектара, који ће, када буду у потпуности оспособљени наводњавати око 1500 ha. Такође, има и  пар мањих пољоприврденика који наводњавају земљиште путем мобилне опреме.

Радове је извело Водопривредно предузеће „Горњи Банат“ доо Кикинда.