Uređenje 3,5 kilometra Šećeranskog kanala završeno je za nešto manje od mesec dana. Iz Budžetskog fonda za vode APV obezbeđeno je skoro 30 miliona dinara za ovu investiciju, kojom je omogućen nesmetan protok vode i navodnjavanje okolnog zemljišta.

Radovi na kanalu su započeti geodetskim snimanjem terena i trase kanala, nakon kojih je uklanjena vegetacija i zemljište istarupirano. Zemljani radovi obuhvatili su mašinski iskop materijala bagerom i odnošenje na deponiju, a zatim i izmuljenje kanala i ravnanje inspekcione staze.

Ova deonica se uliva u Kikindski kanal, a navodnjava teritoriju između Bašaida i Banatske Topole. Trenutno vodom snabdeva dva velika sistema za navodnjavanje, ukupne površine oko 500 hektara, koji će, kada budu u potpunosti osposobljeni navodnjavati oko 1500 ha. Takođe, ima i  par manjih poljoprivrdenika koji navodnjavaju zemljište putem mobilne opreme.

Radove je izvelo Vodoprivredno preduzeće „Gornji Banat“ doo Kikinda.